<div align="center"> <h1>Lemko - Tower:: Storarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej</h1> <h3>Lemko - Tower:: Storarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej</h3> <p>Lemko - Tower:: Storarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://lemkotower.pl/index.html" rel="nofollow">lemkotower.pl/index.html</a></p> </div>